Posts Tagged ‘i wanna rock and roll all night’

I was asked what the term “generation gap” means.

A generation gap is when your 5-year old niece takes a look at this picture:

And says: “Aaaaaw, why couldn’t I have those clowns at my birthday party??”

Du visar oss allt du har
Du håller på Dancin ‘och rummet blir varm
Du kör oss vilda kommer vi göra dig galen
Du säger att du vill gå till en spin
Partiets bara börjat, vi dig i
Du kör oss vilda kommer vi göra dig galen
Du håller på ropa, du håller på skrika

Jag vill rock’n’roll hela natten och festar varje dag