Not much’s been up for the past few days. Actually for the past week, except for this weekend, when I attended this really cool self defence-seminar in Aarhus – except for that it’s been really, really dull, and I’m sorry for not writing anything, so here is a nice drawing of Lemmy from Motörhead:

“Jag förstår inte folk som tror att om du ignorerar någonting, kommer det att försvinna. Det är helt fel – om det är ignoreras, samlar den styrka. Europa ignorerade Hitler i tjugo år … Som ett resultat, slaktade han en fjärdedel av världen! “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s