Archive for March 24, 2010

Not much’s been up for the past few days. Actually for the past week, except for this weekend, when I attended this really cool self defence-seminar in Aarhus – except for that it’s been really, really dull, and I’m sorry for not writing anything, so here is a nice drawing of Lemmy from Motörhead:

“Jag förstår inte folk som tror att om du ignorerar någonting, kommer det att försvinna. Det är helt fel – om det är ignoreras, samlar den styrka. Europa ignorerade Hitler i tjugo år … Som ett resultat, slaktade han en fjärdedel av världen! “